Przejdź do treści

Wyniki głosowań

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Bajena za
Natalia Barlak za
Mirosław Bieguszewski za
Jan Buczek za
Michał Dobrzyński za
Daniel Gać za
Beata Gładka za
Monika Kapusta za
Tomasz Sikora za
Piotr Stańczyk za
Damian Taraska za
Tadeusz Trakul za
Konrad Tuszyński za
Adam Woliński za
Jadwiga Wróbel za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Bajena za
Natalia Barlak za
Mirosław Bieguszewski za
Jan Buczek za
Michał Dobrzyński za
Daniel Gać za
Beata Gładka za
Monika Kapusta za
Tomasz Sikora za
Piotr Stańczyk za
Damian Taraska za
Tadeusz Trakul za
Konrad Tuszyński za
Adam Woliński za
Jadwiga Wróbel za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Bajena za
Natalia Barlak za
Mirosław Bieguszewski za
Jan Buczek za
Michał Dobrzyński za
Daniel Gać za
Beata Gładka za
Monika Kapusta za
Tomasz Sikora za
Piotr Stańczyk za
Damian Taraska za
Tadeusz Trakul za
Konrad Tuszyński za
Adam Woliński za
Jadwiga Wróbel za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Bajena za
Natalia Barlak za
Mirosław Bieguszewski za
Jan Buczek za
Michał Dobrzyński za
Daniel Gać za
Beata Gładka za
Monika Kapusta za
Tomasz Sikora za
Piotr Stańczyk za
Damian Taraska za
Tadeusz Trakul za
Konrad Tuszyński za
Adam Woliński za
Jadwiga Wróbel za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Bajena za
Natalia Barlak za
Mirosław Bieguszewski za
Jan Buczek za
Michał Dobrzyński za
Daniel Gać za
Beata Gładka za
Monika Kapusta za
Tomasz Sikora za
Piotr Stańczyk za
Damian Taraska za
Tadeusz Trakul za
Konrad Tuszyński za
Adam Woliński za
Jadwiga Wróbel za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Bajena za
Natalia Barlak za
Mirosław Bieguszewski za
Jan Buczek za
Michał Dobrzyński za
Daniel Gać za
Beata Gładka za
Monika Kapusta za
Tomasz Sikora za
Piotr Stańczyk za
Damian Taraska za
Tadeusz Trakul za
Konrad Tuszyński za
Adam Woliński za
Jadwiga Wróbel za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Bajena za
Natalia Barlak za
Mirosław Bieguszewski za
Jan Buczek za
Michał Dobrzyński za
Daniel Gać za
Beata Gładka za
Monika Kapusta za
Tomasz Sikora za
Piotr Stańczyk za
Damian Taraska za
Tadeusz Trakul za
Konrad Tuszyński za
Adam Woliński za
Jadwiga Wróbel za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Bajena za
Natalia Barlak za
Mirosław Bieguszewski za
Jan Buczek za
Michał Dobrzyński za
Daniel Gać za
Beata Gładka za
Monika Kapusta za
Tomasz Sikora za
Piotr Stańczyk za
Damian Taraska za
Tadeusz Trakul za
Konrad Tuszyński za
Adam Woliński za
Jadwiga Wróbel za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Bajena za
Natalia Barlak za
Mirosław Bieguszewski za
Jan Buczek za
Michał Dobrzyński za
Daniel Gać za
Beata Gładka za
Monika Kapusta za
Tomasz Sikora za
Piotr Stańczyk za
Damian Taraska za
Tadeusz Trakul za
Konrad Tuszyński za
Adam Woliński za
Jadwiga Wróbel za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Tomasz Bajena za
Natalia Barlak za
Mirosław Bieguszewski za
Jan Buczek za
Michał Dobrzyński za
Daniel Gać za
Beata Gładka za
Monika Kapusta za
Tomasz Sikora za
Piotr Stańczyk za
Damian Taraska za
Tadeusz Trakul za
Konrad Tuszyński za
Adam Woliński za
Jadwiga Wróbel za