Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Gospodarki i Finansów stała 2018-11-22 I/4/18
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych stała 2018-11-22 I/4/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-22 I/5/18
Komisja Skarg Wniosków i Petycji stała 2018-11-22 I/6/18