Przejdź do treści

IV/2024

Data posiedzenia
28-06-2024, godz. 11:00
Miejsce posiedzenia
Sala konferencyjna przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym, Kocierzew Południowy 80 ; 99-414 Kocierzew

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie obrad
  • 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  • 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
  • 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2023 rok
  • 5. Sprawy różne
  • 6. Interpelacje i zapytania radnych
  • 7. Wolne wnioski i informacje
  • 8. Objazd inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Kocierzew Południowy w 2023 rok
  • 9. Zakończenie obrad