Przejdź do treści

I/2024

Data posiedzenia
06-05-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Sala konferencyjna przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym, Kocierzew Południowy 80 ; 99-414 Kocierzew

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie obrad
 • 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy Kocierzew Południowy
 • 3. Ślubowanie składane przez radnych.
 • 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta
 • 5. Ślubowanie Wójta
 • 6. Stwierdzenie prawomocności obrad
 • 7. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 • 8. Wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Gminy Kocierzew Południowy
 • 9. Wybór składu Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych oraz Gospodarki i Finansów
 • 10. Wybór składu Komisji Rewizyjnej
 • 11. Wybór składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • 12. Wybór przewodniczących komisji stałych działających przy Radzie Gminy Kocierzew Południowy
 • 13. Ustalenie wynagrodzenia Wójta
 • 14. Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich
 • 15. Sprawy różne
 • 16. Interpelacje i zapytania radnych
 • 17. Wolne wnioski i informacje
 • 18. Zakończenie obrad